ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมค่ะ...
นายศักดา สินมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ุ่ส กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
ผลงานอาจารย์
 
ผลงานนักเรียน
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
http://bangkrathum.net
 
ปรับปรุงข้อมูล 3/09/2556
 
 
   
 
 

ประกาศโรงเรียนบางกระทุ่ทพิทยาคม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 212 ล./55

รายละเอียด คลิก !! ไฟล์ 1 ไฟล์ 2

เอกสาร ที่ใช้จัดทำแผนปฎิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 1/2557

          แบบฟอร์มเขียนโครงการ
          ร่างโครงการ
          วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น

 
SAR-56-แก้ไข
SAR-56 ครูโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
บันทึก มาตรฐานที่ 1 - 6       เกณฑ์การประเมิน มาตรฐาน คลิก!! ดาวน์โหลด ะเมินมา
                                                 

 

 

ตารางเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
 
ตารางสอน
คำสั่งของโรงเรียน