มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล สร้างเสริมคุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำวิถีไทย
นายศักดา สินมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ุ่ส กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
ผลงานอาจารย์
 
ผลงานนักเรียน
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
http://bangkrathum.net
 
ปรับปรุงข้อมูล 3/09/2556
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  • cube

  • cubeRandom

  • block

  • cubeSto

 
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557
แบบฟอร์มการเขียนการวิจัยในชั้น
 
 
                                                                                                                          ดูผลการประเมินการอบรมครั้งนี้ !!
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม "บทบาทของครูที่ปรึกษาและการใช้โปรแกรมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"
การติดตั้งโปรแกรม Microsoft SQL Server 2005
การติดตั้งโปรแกรม CrystalReports10_5
การติดตั้งโปรแกรม Scantool3.1
การใช้งานโปรแกรม Scantool3.1
 
 
 ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
          วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ผู้อำนวยการศักดา สินมา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 โดยถวายเทียนพรรษา และการแสดงรำตัดของนักเรียนโครงการยุวชนประกันภัย ณ วัดห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
คลิกดูรูปภาพ

การอบรมการใช้โปรแกรมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการใช้โปรแกรม Scantools
          วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ผู้อำนวยการศักดา สินมา ได้เป็นประธานเปิดการอบรมการโช้โปรแกรม Scantool ให้กับคณะครู ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิทยากร มาโนช พรามพิทักษ์ ณ ห้องไฮเทค โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
คลิกดูรูปภาพ

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
          วันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้ศิษย์แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการศักดา สินมา เป็นประธานในพิธีและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุกๆคน ณ หอประชุมเทพมงคล โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
คลิกดูรูปภาพ

หารจากหน่วยสรรพาวุธ ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ฝึกสอนระเบียบแถว
          วันที่ 19 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี โดยวิทยากรทหารจากหน่วยสรรพาวุธ ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ช่วยฝึกสอนระเบียบแถวที่ถูกวิธีให้กับนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม    
คลิกดูรูปภาพ
 

 

 

 

ตารางเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
 
ตารางสอน
คำสั่งของโรงเรียน